Müşteri Aydınlatma Metni

 

HAKAN GIDA TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYAT İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 (“Aydınlatma Metni”)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Hakan Gıda Tarım Ürünleri Nakliyat İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Hakan Gıda Tarım'' veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Hakan Gıda Tarım, siz değerli müşterilerimizden elde edilen kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza, aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres     : Necip Fazıl Mah. Sinop Sk. No:54/1 Sultanbeyli/İSTANBUL 

Telefon: (0216) 399 73 08

E-posta: hakangida@hakangida.com.tr

2.  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirketimiz müşterisi olarak yaptığınız Alışveriş/Satın Alma işlemleri ile ticari faaliyetimiz kapsamında bizimle paylaştığınız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, Vergi No, İş yeri Adı ve Unvanı, Nüfus Cüzdanı Sureti (Din Bilgisi Hariç), Doğum Yeri ve Tarihi, Ürün Teslim Alana Ait Kimlik Bilgileri

İletişim Verisi

Adres, Telefon No, E-Posta Adresi,

Finansal Veri ve Özlük Verisi

Banka Hesap Bilgisi, Şahıs Şirket Bilgisi, Senet Bilgisi, Çek Bilgisi

Müşteri İşlem Verisi

Sipariş Bilgisi, Alışveriş Bilgisi, Alışveriş Tarihi, Alışveriş Zamanı, Ödeme Detayı, Taksit Bilgisi

Görsel Veri

Güvenlik Kamera Kayıtları

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Hakan Gıda Tarım tarafından;

Ø  Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satış süreçlerinin yürütülebilmesi,

Ø  Alışveriş/Satın alma işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi (Sipariş Hazırlama, Paketleme, Kargolamav.b.)

Ø  Satış sonrası destek hizmetlerinin Yürütülmesi (Ürün Değişim ve İade İşlemleriv.b.)

Ø  Muhasebe ve Finans Süreçlerinin Yürütülmesi (Tahsilat Yapılması, Sevk İrsaliyesi Hazırlanması, Fatura Düzenlenmesi, Gider Pusulası Hazırlanması, Para İade İşlemleriv.b.)

Ø  Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi ifa etmek,

Ø  Şirketimizle ilgili talep ve şikayetlerinizin takibi,

Ø  Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Ø  Fiziksel Mekan Güvenliği

Amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; 

·         Satış ve Tahsilatların takibi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımız ve tedarikçi firmalarımızla

·         Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla yurtiçinde bulunan tedarikçilerimizle,

·         Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarıyla,

·         Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla, paylaşmaktayız.

Ödemelerinizi kredi kartı ile yaptığınız takdirde kredi kartı bilgileriniz tarafımızca kaydedilmeden doğrudan ilgili finans kuruluşlarına aktarılmaktadır. Kayıtlı kredi kartlarınız ile yapacağınız tüm kredi kartı işlemleri ve onayları bizden bağımsız olarak ilgili banka veya kart kuruluşlarınca gerçekleştirilmekte olup Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler şirketimiz tarafından talep edilmez, görülmez ve kaydedilmez.

Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarımı Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda yapılmakta ve Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli tüm teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Kişisel veri aktarımı; Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde müşterilerimizden açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Aktarım yapılan üçüncü kişiler, yeterli korumayı sağlayacaklarını şirketimize taahhüt etmektedirler.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Hakan Gıda Tarım olarak kişisel verilerinizi;

 

·      Şirketimizle aranızdaki her türlü alışveriş/satın alma, tahsilat, teslimat, işlem, bilgi ve ticari ilişki süreçlerinde bizimle paylaştığınız bilgilerin ve yaptığınız bilgi güncelleme işlemlerinin fiziki (kağıt) ve dijital sistemlerimize kaydedilmesi,

·      İletişim kanalları ( Site, e-posta adreslerimiz ve diğer iletişim kanalları) üzerinden bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi veya resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle,

·      Şirketimiz lokasyonlarındaki güvenlik kameraları vasıtasıyla,

Hakan Gıda Tarım olarak kişisel verilerinizi; 

 

·         Satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine;

·         Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine ve Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine,

·         Güvenlik Kameraları vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz: “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz.

 

6. VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

 

Siz değerli müşterilerimize ait kişisel veriler; Hakan Gıda Tarım Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen idari ve teknik tedbirler doğrultusunda korunmakta ve saklanmaktadır.

 

Fiziki ortamda muhafaza edilen müşterilerimize ait kişisel veriler, üçüncü kişilerin göremeyeceği şekilde dosyalanmakta ve kilitli dolapta saklanmakta, fiziki veya dijital ortamda muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Hakan Gıda Tarım çalışanının erişimi bulunmaktadır. Müşterilerimize ait kişisel verilere erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

 

 

 

 

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle hakangida@hakangida.com.tradresine iletebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Top