Patates

CAMEL

CAMEL

.CAMEL

 

- Parlak ve koyu kırmızı kabuk rengi

- Koyu sarı et rengi

- Farklı pazar segmentlerine uygun

- Pa2 ve Pa3 kist nematoduna karşı yüksek dayanıklılık

- Orta-erkenci

- %18.3 kuru madde oranı

 

 

 

> Genel Bilgiler

 

Koyu kırmızı kabuk rengi ve koyu sarı et rengiyle ön plana çıkan CAMEL, pişirme kategorisi ola-

rak AB grubunda yer almaktadır. Orta erkenci bir çeşit olup, Avrupa ve Hindistan’da taze pazar 

konsepti çerçevesinde satışı yapılır. Kuru madde oranı %18.3’tür ve yüksek verime sahiptir. 

CAMEL genel olarak büyük ve oval şekilli yumrular verir.

 

> Hasat

Camel çeşidinin, üst öldürme sonrasında anaç yumruların gelişimi ve kabul oluşumu için yaklaşık 

olarak 3-4 haftalık süreye ihtiyacı vardır. Aşırı ezilmelerin önüne geçmek için hassas bir şekilde 

hasat edilmesi gereklidir.

 

> Gübreleme

Toprak desteği de dahil hektar başına yaklaşık olarak 200kg N/ha uygulanır. Bu da geççi çeşitlere 

oranla %80’lik bir Azot miktarına denk gelir. Standart olarak potasyum ve fosfatlı gübreleme 

tavsiye edilir. 

 

> Depolama

CAMEL iyi bir dormansi süresine sahiptir. Hasat esnasında, kabuk iyileştirme ve kurutma işlemi-

nin yapılması tavsiye edilir. Yumru üzerinde yer alan zedelenmelerin giderilmesi sonrasında 

(eğer varsa), depolama süresince nemden kaçınılması tavsiye edilir. Böylece gümüş deri hastalı-

ğının gelişimine karşı korunma sağlanmış olur.

 

> Bitki Koruma ve Besleme

 

CAMEL, metrubuzine (Sencor) karşı oldukça iyi bir toleransa sahiptir. Alternaria solani ve Alter-

naria alternataya karşı etkili olan ürünlerin kullanılması tavsiye edilir. Yaprak yanıklığına karşı 

koruma sağlayabilmek için uygun bir fitofitara mücadele programının uygulanması gereklidir. 

Adi uyuza karşı önlem olması açısından, yumru başlangıcı esnasında mahsulün sulanmasına 

dikkat edilmelidir.

 

> Hastalıklara karşı direnç

 

CAMEL, aralarında Patates Kist nematodları R01- 4 ve Pa 2- 3’ün de yer aldığı nematodların bir 

çoğuna karşı dayanıklıdır. Genel olarak geç yanıklık hastalığına karşı tedavi yapılması önerilir. 

Adi uyuza karşı ortalama düzeyde bir dayanıklılığa sahiptir.

 

 

 

Top